26 maart 2021

Start veegronde en daarna

Volgende week start de eerste vaccinatieronde van de veegactie, in week 17/18 vindt de tweede vaccinatieronde plaats. Informatie over de veegactie is verleden week al gedeeld en is te vinden op onze webpagina over COVID-19 vaccinaties.

Eerder berichtten we jullie al wat dit betekent voor onze patiënten, zie ons eerdere nieuwsbericht. Omdat er al toestemming was gevraagd aan de patiënten, is met het RIVM afgesproken dat voor deze patiënten het uitgangspunt is dat zij twee vaccinaties krijgen. De expertgroep beraadt zich over dit beleid voor de periode na de veegactie.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de vaccinatie na de veegactie zal worden uitgevoerd door mobiele vaccinatieteams van Thuisvaccinatie.nl, de verantwoordelijkheid voor de vaccinatie blijft in handen van de specialist ouderengeneeskunde. Meer informatie hierover zal worden verwerkt in een werkinstructie die met jullie zal worden gedeeld zodra deze gereed is.

 Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht