15 januari 2021

Toestemmingsformulieren voor Moderna beschikbaar

Op maandag 18 januari starten de eerste verpleeghuizen met  de vaccinatie van kwetsbare oudere patiënten met het vaccin van Pfizer/BioNTech. In de weken daarna zal het aantal vaccinaties in de sector worden uitgebreid. De vaccinatie richt zich op patiënten waarbij het hoofd/regiebehandelaarschap en medisch dossier bij de specialist ouderengeneeskunde ligt.

Voor de vaccinatie is toestemming nodig van de patiënt. Deze toestemming is merkgebonden. Naast de toestemmingsformulieren voor Pfizer/BioNTech zijn nu ook de toestemmingsformulieren voor Moderna beschikbaar. Er zijn twee formulieren ontwikkeld: één voor patiënten en één voor (wettelijk) vertegenwoordigers.

Op het toestemmingsformulier kan worden aangegeven of men akkoord gaan met de vaccinatie en of gegevens mogen worden aangeleverd aan het RIVM. U vindt alle brieven, toestemmingsformulieren en bijlagen op deze webpagina.

 Vorige week heeft Verenso geadviseerd om alvast te starten met het vragen van toestemming voor vaccinatie met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Heeft u deze formulieren verspreid? Dan adviseren wij , mocht er t.z.t. binnen uw organisatie met Moderna worden gevaccineerd, mondeling na te gaan of men akkoord gaat met het toedienen van het Moderna vaccin en dit (voorzien van de datum van de mondelinge toestemming) vast te leggen op het toestemmingsformulier van Pfizer/BioNTech.  

Mochten er nog geen toestemmingsformulieren zijn verstuurd, dan adviseren wij uit voorzorg voor beide vaccins akkoord te vragen en beide toestemmingsformulieren toe te sturen aan patiënten of wettelijk vertegenwoordigers.   

Meer informatie: Sandra van Beek en Roy Knuiman

Naar nieuwsoverzicht