12 maart 2021

Update behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg

Naar aanleiding van de recente adviezen van het OMT en de kamerbrief van VWS met betrekking tot de bezoekregeling en het opheffen van quarantaine bij volledig gevaccineerden is het behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg  aangepast. Op dit moment bekijkt de expertgroep van het behandeladvies of de termijn voor het opheffen van de isolatiemaatregelen kan worden aangepast bij volledig gevaccineerden.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. voorgaande versie zijn:

 • Toegevoegd: definitie Volledig gevaccineerd
 • Gewijzigd: quarantaine termijn bij volledig gevaccineerden, na een negatieve PCR-test op dag 5 mag de quarantaine worden opgeheven. Geen gezondheidschecks nodig dag 5-14. Hieraan gekoppeld:
  • Wijziging testbeleid bij een uitbraak: testronde van dag 7 vervroegd naar dag 5.
  • Wijziging termijn opheffen quarantainecohort: afhankelijk van vaccinatiestatus van de gecohorteerden.
  • Wijziging opnamebeleid: toegevoegd inventarisatie vaccinatiestatus en volledig gevaccineerd is laag risicoprofiel mits geen (mogelijk) onbeschermd contact.
 • Toegevoegd: medewerkers die volledige beschermingsmiddelen hebben gebruikt worden niet als contact geïncludeerd in bron-en contactonderzoek.
 • Wijziging maatregelen bij bezoekers: aantal bezoekers verhoogd naar 2 per dag, bubble opgeheven. Voorwaarde: er heeft een risicoafweging heeft plaatsgevonden waarbij de ratio volledige gevaccineerden/on(volledig) gevaccineerden is meegewogen.
 • Ingevoegd: verwijzing naar document Codes zwart: fase 3

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht