10 augustus 2021

Update COVID-19 vaccinatie richtlijn

Update COVID-19 vaccinatie richtlijn


Het RIVM heeft wederom de richtlijn COVID-19 vaccinatie geüpdatet. Belangrijkste wijziging betreft het aanscherpen van de absolute contra-indicaties zodat duidelijker beschreven staat wanneer er een absolute contra-indicatie is voor een COVID-19-vaccin en wanneer een verlengde observatietijd van minimaal 30 minuten nodig is.

In paragraaf 4.7 van de richtlijn staat nu geclusterd welke reacties na een COVID-19-vaccinatie geen contra-indicaties zijn voor een volgende COVID-19-vaccinatie. Daarnaast is ook de handreiking Beoordelen van een voor allergie verdachte reactie na COVID-19-vaccinatie aangescherpt.

Meer informatie: Else Poot

 

 

Naar nieuwsoverzicht