4 mei 2021

Update LCI-richtlijn COVID-19 vaccinatie

Er is weer een update verschenen van de LCI-richtlijn COVID-19 vaccinatie. Een overzicht van alle wijzigingen staan in paragraaf 1.3. De meest relevante wijzigingen voor onze doelgroep betreffen ernstige en/of onmiddellijke allergische reacties na een eerdere toediening van een COVID-19-vaccin, het toedienen van een antihistaminicum in verband met een ongewenste reactie, het gebruik van low- of zero residual naalden, verhoogde bloedingsneiging en contra-indicatie in relatie tot aangeboren stollingsneiging/gebruik.

De wijzigingen zullen worden meegenomen in de volgende update van het document Medische aandachtspunten bij vaccinatie met Comirnaty.

  • Ten aanzien van absolute contra-indicaties is gewijzigd dat een aangetoonde ernstige en/of onmiddellijke (binnen 4 uur) allergische reactie na een eerdere toediening van een COVID-19-vaccin een absolute contra-indicatie is voor alle COVID-19-vaccins, niet alleen voor het betreffende merk. Tevens is toegevoegd dat tijdens de observatieperiode van 15 minuten na de vaccinatie geadviseerd wordt om géén antihistaminicum toe te dienen. Het vermindert de huidreactie wel, maar het mechanisme dat shock veroorzaakt gaat door. Daarnaast is een medische behandeling in principe een contra-indicatie voor een tweede vaccinatie. Een onnodige contra-indicatie moet voorkomen worden.
  • Voor het Comirnaty-vaccin kunnen alleen nog maar low- of zero residual-naalden gebruikt worden. GGD GHOR Nederland gaat een pilot starten om na te gaan welke hoeveelheid vaccin minimaal opgezogen moet worden bij gebruik van de Vernacare-naald, om efficiënt gebruik en een effectieve dosis te kunnen garanderen. Tot de uitkomsten van deze pilot anders uitwijzen en zijn verwerkt in deze richtlijn geldt bij het gebruik van alle naalden en spuiten dat voor het klaarmaken van een dosis tot de streep bij 0,3 ml vaccin opgezogen moet worden.
  • De paragraaf over verhoogde bloedingsneiging is herzien en overzichtelijker gemaakt.
  • Ten aanzien van trombose in de voorgeschiedenis is het standpunt van de NIV met betrekking tot COVID-19-vaccinaties dat er geen contra-indicatie is voor patiënten met aangeboren stollingsneiging, het gebruik van antistollingsmiddelen of trombosegeschiedenis. Voor patiënten met een bekende voorgeschiedenis van heparine-geïnduceerde trombocytopenie (HIT) kan advies worden gevraagd aan hun behandelaar.

 

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht