26 februari 2021

Update Medische aandachtspunten bij vaccinatie

De Medische aandachtspunten bij vaccinatie met Cormirnaty zijn aangepast. Hierbij zijn recente wijzigingen in de RIVM werkinstructie en de LCI-richtlijn COVID-19 vaccinatie meegenomen, zover relevant.

Belangrijkste wijzigingen zijn dat er geen derde vaccinatie gegeven hoeft te worden als de tweede vaccinatie door omstandigheden buiten het geadviseerde interval valt, dat wil zeggen minder dan 19 dagen of meer dan 42 dagen. Verder is er een link toegevoegd naar een handreiking van het RIVM voor het beoordelen van allergische reacties na COVID-19-vaccinatie.

Tot slot is het handelen bij verhoogde bloedingsneiging en antistolling aangepast. Gebruik van laag-moleculairgewichtsheparine (LMWH) is toegevoegd, waarbij het handelen gelijk is gesteld met DOAC’s. Voor het handelen bij DOAC/LMWH wordt nu ook onderscheid gemaakt in een dosering van 1x daags of 2x daags. Verder blijken de batchnummers niet altijd correct te worden ingevoerd, graag attentie hierop. 

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht