22 januari 2021

Update Medische aandachtspunten bij vaccinatie met Comirnaty

Afgelopen week zijn de eerste twaalf instellingen binnen de VVT- en VG-sector gestart met de vaccinatie van patiënten. Afgelopen donderdag hebben we van een deel van instellingen die zijn gestart, ervaringen gehoord in een digitale bijeenkomst. Alle deelnemers waren trots op wat ze in korte tijd hadden bereikt en op het feit dat ze deze logistieke uitdaging tot een goed eind einde hadden gebracht.

Tips

Opvallende tip was bijvoorbeeld om de vaccinatie te laten plaatsvinden in een huiskamer bij PG-patiënten met koffie en wat lekkers erbij. Ook werd het belang van vaccinatieteams onderstreept, evenals de inzet van de expertise van een apotheker en gekwalificeerd personeel voor het voor toediening gereed maken van de vaccins en het inbouwen van controlemomenten daarbij.

Alle tips hebben we verwerkt in een update van het document 'Medische aandachtspunten bij vaccinatie met Comirnaty'. Daarnaast zijn relevante wijzigingen in de LCI-richtlijn Uitvoering COVID-19 vaccinaties opgenomen.

Iedereen die volgende week start met de vaccinaties wensen wij veel succes, evenals degenen die volgende week de hand leggen aan de voorbereidingen!

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht