2 februari 2021

Update RIVM werkinstructie vaccinatie

Het RIVM heeft wederom een update uitgebracht van de Werkinstructie vaccinatie. Er zijn spelregels toegevoegd voor het bestellen van vaccins voor de tweede vaccinatie. Het is mogelijk om de bestelling voor de tweede levering vaccins naar beneden bij te stellen, bijvoorbeeld bij een COVID-19-uitbraak onder te vaccineren patiënten. De bestelling voor de tweede vaccinatieronde kan tot acht dagen voor de levering worden aangepast in de applicatie. Het aantal bestelde vaccins kan alleen naar beneden worden aangepast. Het is niet mogelijk de bestelling op te hogen.

In de werkinstructie was al een tijdlijn opgenomen. Deze tijdlijn geldt voor de eerste vaccinatieronde die nu loopt. Onder aan deze tijdslijn wordt nog een tweede ronde genoemd. Dit is een ronde om alle nog niet gevaccineerde patiënten die er op dat moment zijn alsnog te kunnen vaccineren. Je kunt dan denken aan patiënten die niet konden worden gevaccineerd tijdens de eerste ronde of nieuw opgenomen patiënten die nog niet zijn gevaccineerd. Een datum voor deze tweede ronde is nog niet vastgesteld door het RIVM. Aan de landelijke tafels benadrukken we het belang van deze tweede ronde en dat duidelijkheid over de planning spoedig is gewenst.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht