15 januari 2021

Vaccinatie bewoners van start, vanaf maandag bestellen

Eerder verscheen het nieuwsbericht dat maandag de eerste instellingen van start gaan met het vaccineren van bewoners met Pfizer. Ook voor de andere instellingen met bewoners waarvan de hoofdbehandelaar een specialist ouderengeneeskunde is, is nu duidelijk hoe het proces gaat verlopen.

In bijgaande brief van het RIVM wordt aangegeven dat er of volgende week of de week erna besteld kan worden. De levering van de vaccins vindt  in de week na de bestelling plaats. Bij de bestelling geef je ook de dag aan waarop je de vaccins wil ontvangen. Let op: er kan maar één keer besteld worden via SNPG. Dit betekent dat je goed moet kunnen inschatten hoeveel vaccins je nodig hebt cq van hoeveel inwoners je tijdig schriftelijk toestemming hebt ontvangen.

Ook moeten de vaccins in maximaal vier dagen inclusief de dag van levering worden gevaccineerd. Bestel alleen die vaccins die je binnen die termijn ook daadwerkelijk kunt vaccineren. Het is niet gewenst om ruim te bestellen om zoveel mogelijk spillage te voorkomen. Overigens zal er na afloop van deze eerste bestelronde nog een latere mogelijkheid komen om te vaccineren. De datum daarvoor is nog niet bekend.

Patiënten waarvoor niet tijdig toestemming is ontvangen of waarvan om andere redenen de vaccinatie uitgesteld moest worden, kunnen dan worden meegenomen. Zie voor meer informatie de RIVM werkinstructie. In de bijlage van die werkinstructie tref je ook belangrijke informatie aan over goed vaccinbeheer (koude keten).

Let op: Patiënten die vallen onder de huisarts, krijgen later een uitnodiging via de huisarts en worden gevaccineerd met Moderna. In de uitnodigingsbrief tref je een uitgebreide beschrijving aan van de patiënten die nu meegaan in het vaccinatietraject met Pfizer en de patiënten die meegaan in het traject met Moderna.  

Meer informatie: Nanda Hauet

Naar nieuwsoverzicht