4 januari 2021

Vaccinatiestrategie

De afgelopen dagen is er door alle partijen in de langdurige zorg, waaronder Verenso, intensief overlegd met VWS. Zoals u wellicht heeft meegekregen, heeft de minister besloten ook een deel van het ziekenhuispersoneel mee te nemen in de eerste groep die wordt gevaccineerd. Dit zal niet ten koste gaan van het vaccineren van zorgprofessionals in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, maar naast elkaar plaatsvinden.

Naar aanleiding van de gewijzigde vaccinatiestrategie hebben alle partijen in de langdurige zorg zondag 3 januari, na overleg met de minister, een persbericht opgesteld. Ook heeft de minister aangegeven de mogelijkheden te onderzoeken om bewoners van (grotere) verpleeghuizen met Pfizer te gaan vaccineren. Dit naar aanleiding van het door de Gezondheidsraad opgestelde advies om Pfizer vooral in te zetten bij kwetsbare ouderen. Lees meer in de kamerbrief die vandaag verscheen. De vaccinatiestrategie wijzigt frequent en is onder andere afhankelijk van aantallen beschikbare vaccins.

Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Meer informatie: Nanda Hauet

Naar nieuwsoverzicht