9 augustus 2021

Video Wzd - Afgifte verklaring RM en IBS

Verenso heeft een vijftal informatieve video’s gemaakt over de Wet zorg en dwang (Wzd) en daarmee samenhangende thematiek. Eerder zijn de landelijke belangenbehartiging, bekostigingsvraagstukken en de opzet van een regionale crisisdienst aan de orde gekomen. In deze derde video gaat het over het opstellen van een medische verklaring in het kader van een RM of IBS.  

Inge van der Stelt, beleidsadviseur bij Verenso, gaat hierover in gesprek met Michiel Vermaak, arts voor verstandelijk gehandicapten & Anne Timmermans, specialist ouderengeneeskunde. Beiden zijn  Wzd-functionaris.

Het kan voorkomen dat opname van een patiënt in een instelling nodig is of blijft om ernstig nadeel te voorkomen, maar dat een patiënt of zijn vertegenwoordiger zich tegen deze opname verzet. In zo’n geval kan een rechtelijke machtiging worden aangevraagd. Of, als er sprake is van spoed (bijvoorbeeld bij gevaar van patiënt/omgeving), een inbewaringstelling. Een patiënt is dan gedwongen opgenomen. Voor de afgifte van een RM en IBS is een medische verklaring nodig. Een specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten hebben de wettelijke bevoegdheid een dergelijke verklaring in te vullen.

Meer informatie: Inge van der Stelt

 

Naar nieuwsoverzicht