2 augustus 2021

Video Wzd - De opzet van regionale crisisdiensten

Verenso heeft een vijftal informatieve video’s gemaakt over de Wet zorg en dwang (Wzd) en de daarmee samenhangende thematiek. Eerder zijn de landelijke belangenbehartiging en bekostigingsvraagstukken aan de orde gekomen. 

In deze tweede video gaat beleidsadviseur Inge van der Stelt in gesprek met Jan den Bakker, projectleider samenwerking GGZ en VVT Kennemerland en Anne Timmermans, specialist ouderengeneeskunde en Wzd-functionaris Noord/Midden Limburg. Onderwerp van gesprek is het opzetten van een regionale crisisdienst en de ervaringen hiermee.

Vooropgesteld: er wordt geen blauwdruk gegeven van hoe het moet, maar er worden voorbeelden gepresenteerd van hoe het in bepaalde regio’s is geregeld. Regionale diversiteit en al bestaande samenwerkingsverbanden geven een ‘eigen kleur’ aan de opzet van een regionale crisisdienst. 

Meer informatie: Inge van der Stelt

Naar nieuwsoverzicht