7 juli 2022

Aandacht voor specialisten ouderengeneeskunde in commissiedebat VWS

Gisteren (6 juli) werd in het commissiedebat ‘Arbeidsmarktbeleid in de zorg’ meerdere keren aandacht gegeven aan de noodzaak van meer (aandacht voor) specialisten ouderengeneeskunde. Verenso bracht eerder deze week een notitie in. Onze oproep is door een aantal commissieleden opgepakt om vragen te stellen.

Commissieleden stellen vragen over meer specialisten ouderengeneeskunde

Liane den Haan van Fractie den Haan stelde vragen aan minister Conny Helder: “Specialisten ouderengeneeskunde zijn ook cruciaal voor de ouderenzorg. Zij bieden goede zorg aan kwetsbare ouderen. Maar er is een enorm tekort aan deze artsen. De opleiding tot specialisten ouderengeneeskunde is niet erg populair onder geneeskunde studenten. Studenten komen niet in aanraking met de ouderengeneeskunde. Onbekend maakt onbemind. Er zou eerder worden gekeken worden om een verplicht coschap ouderengeneeskunde op te nemen in de studie geneeskunde. Is de minister bereidt op daar alsnog naar te kijken?” Ook Peter van der Staaij van de SGP stelt de vraag over het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde en hoe vraag en aanbod beter bij elkaar kunnen worden gebracht.

Minister Conny Helder spreekt zich uit voor meer aandacht voor ouderengeneeskunde

De minister Conny Helder spreekt in haar antwoorden meerdere keren over specialisten ouderengeneeskunde en spreekt uit om zich in te zetten voor dit vakgebied. De instroom geneeskunde gaat nu voor een groot deel richting ziekenhuizen. De minister is hierover in gesprek met de minister van VWS, Ernst Kuiper die verantwoordelijk is voor de medische opleidingen. Daarnaast  is het curriculum van geneeskunde onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De minister wil samen met hen onderzoeken hoe bijvoorbeeld door verplichte coschappen tijdens de studie meer aandacht gaat naar specialisten ouderengeneeskunde en artsen VG. “We moeten zorgen dat deze vakgebieden aandacht krijgen.” De minister spreekt hier over specialisten ouderengeneeskunde en artsen VG. “Ik heb dat al voor deze baan beloofd. Maar ik zal dat nu weer doen zodat we een positief beeld naar voren brengen, want we hebben ze spijkerhard nodig. Een specialist ouderengeneeskunde en arts VG zijn kampioen puzzelen. Hoe kan ik in de ingewikkelde zorgvraag zo puzzelen dat ik het leven van iemand kan verbeteren en kwaliteit van leven kan verbeteren? Het zijn echt mooie vakgebieden. Die zijn echt hartstikke hip, als het gaat om gebruiken van innovatie, data, van AI, algoritmes.”

Hoe verder

Vanavond, donderdag 7 juli, volgt nog een zgn. tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg, waarbij onder meer Liane den Haan spreektijd heeft gevraagd. Dit soort debatten wordt gebruikt om een onderwerp af te ronden waarover eerder al in een commissie is gediscussieerd. Kamerleden krijgen hiermee de gelegenheid om moties in te dienen, wat in de commissievergadering niet kan. Het kabinet geeft daarop vervolgens een reactie. In een volgende nieuwsbrief zullen we een update geven.


Meer informatie: Yvonne Lensink

 

Naar nieuwsoverzicht