29 maart 2022

Aandachtspunten bij opname van Oekraïense vluchtelingen

Aandachtspunten bij opname van Oekraïense vluchtelingen

De COVID-19-vaccinatiegraad in Oekraïne is laag, circa 35% voor de primaire serie en minder dan 2% voor de boostervaccinatie. Het beleid is dat alle vluchtelingen uit Oekraïne zo spoedig mogelijk en laagdrempelig in de gelegenheid worden gesteld om zich tegen COVID-19 te laten vaccineren, conform de daarvoor geldende LCI-richtlijn COVID-19-vaccinatie. Bij vluchtelingen uit Oekraïne die reeds gedeeltelijk gevaccineerd zijn kunnen verschillende vaccins zijn gebruikt die in Oekraïne zijn goedgekeurd voor de COVID-19-vaccinatie. Volg bij opname de adviezen in het behandeladvies COVID-19.

Volgens schattingen van de WHO had Oekraïne in 2020 een tuberculose-incidentie van 73 per 100.000. Naar schatting 20% van de nieuwe tuberculosepatiënten en 33% van de patiënten die eerder voor tuberculose zijn behandeld, heeft een resistente vorm van tuberculose in Oekraïne (bron: www.tbc-online.nl). Tuberculose komt minder vaak voor bij vrouwen en kinderen. Op dit moment worden Oekraïense vluchtelingen niet standaard gescreend op tuberculose. Er wordt wel geadviseerd laagdrempelig diagnostiek op tuberculose in te zetten bij presentatie met klachten die kunnen passen bij tuberculose (hoestklachten > 2 weken, gewichtsverlies, nachtzweten en koorts).

Volgens beperkte beschikbare gegevens is er een hoge mate van resistentie gevonden tegen derde generatie cefalosporines en carbapenems onder gram-negatieve staven, inclusief Acinetobacter spp., van 30% tot meer dan 70%. Ook is er 18% methicillineresistentie gevonden onder Staphylococcus aureus. Aantallen isolaten waarop deze percentages zijn gebaseerd zijn laag en over het algemeen afkomstig van ernstig zieke, opgenomen patiënten en zijn daarmee niet representatief voor dragerschap onder de bevolking.

Meer in formatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht