25 januari 2022

Best practices uit de eerste lijn: deel jouw ervaringen met anderen

Afgelopen zomer is een aantal leden die in de eerste lijn werken met verzekeraars in gesprek gegaan om elkaars visie over de eerste lijn beter te leren kennen. Uit dit overleg is een ‘best practices boek voor de eerste lijn’ ontstaan. Dit boek is een groeidocument waarin voorbeelden uit de praktijk worden gedeeld, zodat anderen dit ook kunnen gebruiken. Lees hier de eerste versie.

Het is geen strategisch document waarin een visie wordt neergezet. We beschrijven enkel en alleen hoe nu wordt gewerkt. De uitdaging is om de best practices voorbeelden zo concreet maken dat anderen er direct mee aan de slag kunnen. Een best practise dient de “hoe dan?” vraag te beantwoorden.

Natuurlijk zijn er nog veel meer mooie en praktische voorbeelden in Nederland. Daarom gaan we de komende tijd dit document verder uitbreiden. Stuur ons een best practise uit jouw regio. Bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden zoals:

  • Met wie zijn afspraken gemaakt (lokaal, gemeente, regionaal) en hoe hebben jullie dit aangepakt?
  • Welke afspraken worden gemaakt met huisartsen en andere zorgprofessionals in de eerste lijn: zoals reactietijd, vormen van ondersteuning, frequentie van patiëntbesprekingen, werkafspraken wie doet wat en hoe komt het samen?
  • Welke rol speelt het MDO, preventief en/of tijdens behandeltraject, en hoe is deze georganiseerd?
  • Hoe heb je een experiment of proeftuin in de eerste lijn bekostigd en waar moet men op letten bij het opzetten hiervan?
  • Hoe gebruik je alternatieve bekostiging in de eerste lijn naast GZSP of Wlz bekostiging, zoals O&I en S3 vanuit huisartsen?
  • Hoe deel je informatie tussen partijen op een efficiënte manier?
  • Hoe gebruik je digitale innovaties om beter samen te werken?
  • Welke ondersteuning voor de medische praktijk helpen jullie om jullie werk te doen?

Meer informatie en reacties: Yvonne Lensink 

Naar nieuwsoverzicht