17 mei 2022

Geen zomercampagne vaccinatie COVID-19

Geen zomercampagne vaccinatie COVID-19

Het kabinet heeft het advies van het RIVM overgenomen om geen zomercampagne vaccinatie COVID-19 uit te voeren. Verenso had, samen met NVAVG, al vragen gesteld over de medische noodzaak van een zomercampagne en de ongelukkige timing tijdens de vakantieperiode. 

Op dit moment is er volgens het RIVM geen reden om specifieke groepen een nieuwe herhaalprik aan te bieden. Onder de huidige epidemiologische omstandigheden heeft het de voorkeur om een langer interval voor de herhaalprikken te hanteren, dan de minimale interval van drie maanden. Dit kan bijdragen aan een iets hogere immuunrespons op de langere termijn.

De komende tijd zal door het CIb van het RIVM continu worden gemonitord of en wanneer een nieuwe herhaalprik wel gewenst is voor specifieke groepen, waarbij bijzondere aandacht is voor de verpleeghuisbewoners en ouderen vanaf 80 jaar. Indien nodig zal, zodra de epidemiologische situatie verandert en een nieuwe herhaalprik nodig blijkt, een campagne worden ingezet. Uiteraard zullen we dan ook kritisch navraag doen in hoeverre er sprake is van medische noodzaak voor onze patiënten. 

Voor dit moment wordt geadviseerd om de geplande vaccinaties te blijven aanbieden voor zover deze zijn vertraagd vanwege eerder doorgemaakte COVID-19.

Zie voor meer informatie de kamerbrief.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht