14 april 2022

Reactie Verenso op consultatie bekostiging ondersteuning van parkinsonzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vroeg Verenso om een reactie te geven op een voorstel hoe ondersteuning van parkinsonzorg kan worden bekostigd. Een aantal leden lazen mee en met behulp hun input hebben we deze reactie gegeven. Veel dank daarvoor.

In deze notitie geeft de NZa een voorzet hoe ondersteuning in de zorg die niet direct patiënt gerelateerd is kan worden bekostigd. De NZa gaat zich beraden op het vervolg.

Voor meer informatie: Yvonne Lensink

Naar nieuwsoverzicht