1 maart 2022

Stabiel beeld in aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen

Stabiel beeld in aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen

Update COVID-19 registratie 1 maart 2022 

Sinds 16 november 2021 publiceert Verenso opnieuw de landelijke tellingen van COVID-19 in verpleeghuizen. We publiceren de gegevens uit Ysis van Gerimedica en uit Ons van Nedap. De gegevens zijn van groot belang om de situatie in verpleeghuizen in kaart te brengen. We vragen specialisten ouderengeneeskunde de COVID-19 registratie om die reden goed te blijven invullen.

Update Ysis

In Ysis zien we deze week 442 nieuwe patiënten die positief zijn getest op COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een stabiel beeld ten opzichte van vorige week, toen werden er 423 nieuwe patiënten gemeld met COVID-19. De week daarvoor werden 413 nieuwe besmettingen gemeld. Er zijn deze week 7 patiënten in Ysis geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 patiënten. In Ysis zijn op 1 maart (13:00 uur) in totaal 18.567 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.854 verdenkingen op COVID-19. Het aantal verdenkingen is lager dan vorige week, toen werden er 2.861 verdenkingen gemeld. Dit verschil komt doordat deze verdenkingen zijn gewijzigd in een positieve of negatieve testuitslag. In totaal is bij 15.713 patiënten COVID-19 middels een test vastgesteld. Bij 17.561 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal sinds de start van de registratie in maart 2020 2.781 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 2.340 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 441 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 7.107 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

In Ons van Nedap zijn 51 nieuwe patiënten positief getest op COVID-19. Dit is een daling ten opzichte van vorige week, toen werden er 104 nieuwe patiënten gemeld met COVID-19. De week daarvoor werden 79 nieuwe besmettingen gemeld. Ten opzichte van vorige week is er 1 patiënt geregistreerd als overleden.

De gegevens uit Ons zijn afkomstig van zorgorganisaties die in de afgelopen periode (opnieuw)  toestemming hebben gegeven voor het delen van de rechte tellingen van de COVID-19 registratie in het EPD. Ons meldt op 1 maart 2022 (12:00 uur) in totaal 5.824 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Dit zijn 2.747 verdenkingen op COVID-19 en 3.077 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld.

Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 478 patiënten zijn overleden; 1.106 patiënten zijn hersteld. De genoemde aantallen kunnen ook gedeeltelijk uit de extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

GeriMedica en Nedap werken in het kader van het publiek belang op vrijwillige basis en kosteloos mee aan de landelijke tellingen. De COVID-19 registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. Verenso bedankt alle partijen voor hun bijdrage aan de COVID-19 registratie.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht