16 juni 2022

Tarieven eerste lijn 2023 gepubliceerd

Tarieven eerste lijn 2023 gepubliceerd

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft prestaties voor de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) 2023 gepubliceerd. Het uurtarief van de specialist ouderengeneeskunde in de GZSP in gaat na indexatie van € 172,50 naar € 180,36.

Verenso is in gesprek met de NZa om te lobbyen voor tarieven die beter aansluiten op de salarisschalen van specialisten ouderengeneeskunde en voor passende bekostiging voor MDO. De NZa is aan het onderzoeken hoe ze dit gaan vormgeven.

Prestaties GZSP 2023

Meer informatie: Yvonne Lensink

 

Naar nieuwsoverzicht