18 januari 2022

Toename aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen

Toename aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen

Update COVID-19 registratie 18 januari 2022 

Sinds 16 november 2021 publiceert Verenso opnieuw de landelijke tellingen van COVID-19 in verpleeghuizen. We publiceren de gegevens uit Ysis van Gerimedica en uit Ons van Nedap. De gegevens zijn van groot belang om de situatie in verpleeghuizen in kaart te brengen. We vragen specialisten ouderengeneeskunde de COVID-19 registratie om die reden goed te blijven invullen.

Update Ysis

In Ysis zien we deze week 162 nieuwe patiënten die positief zijn getest op COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename in het aantal nieuwe besmettingen ten opzichte van vorige week, toen werden er 58 nieuwe patiënten gemeld met COVID-19. De week daarvoor werden 50 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn 4 patiënten deze week geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 patiënten. In Ysis zijn op 18 januari (13:00 uur) in totaal 16.515 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.900 verdenkingen op COVID-19. In totaal is bij 13.615 patiënten COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 17.270 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal sinds de start van de registratie in maart 2020 2.751 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 2.311 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 440 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 6.331 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

In Ons van Nedap zijn 23 nieuwe patiënten positief getest op COVID-19. Dit aantal is vergelijkbaar met vorige week, toen werden er 26 nieuwe patiënten gemeld met COVID-19. De week daarvoor werden 23 nieuwe besmettingen gemeld. Ten opzichte van vorige week is 1 patiënt geregistreerd als overleden.

De gegevens uit Ons zijn afkomstig van zorgorganisaties die in de afgelopen periode (opnieuw)  toestemming hebben gegeven voor het delen van de rechte tellingen van de COVID-19 registratie in het EPD. Ons meldt op 18 januari 2022 (12:00 uur) in totaal 5.277 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Dit zijn 2.637 verdenkingen op COVID-19 en 2.640 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld.

Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 473 patiënten zijn overleden; 903 patiënten zijn hersteld. De genoemde aantallen kunnen ook gedeeltelijk uit de extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

GeriMedica en Nedap werken in het kader van het publiek belang op vrijwillige basis en kosteloos mee aan de landelijke tellingen. De COVID-19 registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. Verenso bedankt alle partijen voor hun bijdrage aan de COVID-19 registratie.

Meer informatie: Sandra van Beek

 

Naar nieuwsoverzicht