17 februari 2022

UNO Amsterdam zet implementatie coaches in voor meer verantwoord voorschrijven van antibiotica in verpleeghuizen!

Meer verantwoord voorschrijven van antibiotica volgens de in 2018 uitgebrachte Verenso richtlijnen Urineweginfectie (UWI) en Lage Luchtweginfectie (LLWI) vraagt blijvende aandacht in de verpleeghuizen. Door wisselingen in personeel, de corona pandemie of andere projecten, is de aandacht hiervoor misschien wat op de achtergrond geraakt. Herken je dit, dan hebben wij een mooi aanbod. UNO Amsterdam heeft verschillende  scholings- en andere ondersteunende materialen ontwikkeld en biedt organisaties die deze materialen willen implementeren gratis begeleiding door implementatie coaches aan. Implementatie gaat namelijk niet vanzelf en vraagt om een planmatige en actieve aanpak.

Voor wie?

Vind jij dat jouw organisatie nog een verbeterslag m.b.t. het vaststellen van een UWI of LLWI en/of de behandeling met antibiotica kan doorvoeren, dan kun je contact opnemen met de implementatiecoach van UNO Amsterdam. Gezamenlijk bespreken jullie welke verbetering wenselijk is, welke materialen daarbij ondersteunend zijn en welke mogelijkheden de organisatie heeft om zich daarvoor in te zetten. We juichen ieder initiatief toe, hoe klein of groot ook, binnen de mogelijkheden die de organisatie heeft. Uitgangspunt is dat er in de organisatie een bereidheid tot verbeteren is en een kernteam van drie intrinsiek gemotiveerde medewerkers (waaronder 1-2 medewerkers vanuit de medische discipline) in de gelegenheid wordt gesteld het verbeterproject te trekken, naast het reguliere werk.

Aanpak van de implementatie coaches

Gekozen is voor groepsgewijze begeleiding van de deelnemende organisaties. In totaal staan vijf groepsbijeenkomsten (3-4 uur) gepland, die om de drie maanden plaatsvinden. Elke organisatie voert in zijn eigen tempo, een op de situatie in de organisatie, afgestemd project uit. In de groepsbijeenkomsten wordt het kernteam gecoacht op de te ondernemen stappen voor succesvolle implementatie. Om de voortgang te bewaken zullen er tussen de groepsbijeenkomsten steeds twee online momenten beschikbaar zijn waar je met specifieke vragen terecht kunt. De begeleiding van UNO Amsterdam is een vervolg op het in 2019 door Verenso uitgevoerde en geëvalueerde implementatieproject. Verenso steunt het Initiatief van UNO Amsterdam om implementatie coaches in te zetten om meer verantwoord voorschrijven van antibiotica volgens de Verenso richtlijnen verder te bevorderen. Bekijk onze flyer Implementatieproject infectieziekten en antibiotica.

Planning en aanmelding

De eerste groepsbijeenkomst start 28 maart a.s.. De begeleiding eindigt per mei 2023. De deadline voor aanmelden is 14 maart 2022. Er is nog plek om mee te doen. Neem contact op met Josien Wijffels voor nadere informatie of om de mogelijkheden voor deelname te bespreken: ma t/m wo tel: 020-44 49694 of j.f.a.m.Wijffels@Amsterdamumc.nl

 

 

Naar nieuwsoverzicht