4 januari 2022

Update handreiking BCO voor de langdurige zorg

Het LCI heeft op oudejaarsdag een update van de handreiking contactonderzoek voor de langdurige zorg gepubliceerd. De belangrijkste wijziging is dat er, vanwege de besmettelijkere omikron-variant, voor de te nemen maatregelen geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen immuun en niet-immuun.

Voor bewoners die een categorie 1 of 2 contact zijn betekent dit dat zij 10 dagen in quarantaine gaan. Zij worden zo spoedig mogelijk getest en opnieuw op dag 5. Bij een negatieve test op dag 5 mag de quarantaine worden opgeheven maar is er tot en met dag 10 dag nog wel een bewegingsbeperking binnen de groep.

Zie voor het beleid voor medewerkers Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis en het Afwegingskader ter ondersteuning van besluitvorming door zorginstellingen bij ernstig bedreigde zorgcontinuïteit.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht