23 februari 2022

Verzoek knelpunten voor herziening van de handreiking Zorg voor mensen die afzien van eten en drinken uiterlijk 13 maart 2022

Artsenfederatie KNMG heeft Verenso gevraagd om knelpunten aan te leveren voor de herziening van de handreiking Zorg voor mensen die afzien van eten en drinken. Namens Verenso participeert dr. Rogier van Deijck in de werkgroep.

Verenso stelt het op prijs als je aangeeft of je specifieke knelpunten ervaart met de huidige handreiking. Je kunt de knelpunten uiterlijk 13 maart 2022 mailen naar richtlijnen@verenso.nl. De belangrijkste knelpunten worden in de richtlijn uitgewerkt.

Meer informatie: Wendy Hommes-Poucki

Naar nieuwsoverzicht