29 maart 2022

Voorzichtige daling in aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen zichtbaar

Voorzichtige daling in aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen zichtbaar
Update COVID-19 registratie 29 maart 2022 

Sinds 16 november 2021 publiceert Verenso opnieuw de landelijke tellingen van COVID-19 in verpleeghuizen. We publiceren de gegevens uit Ysis van Gerimedica en uit Ons van Nedap. De gegevens zijn van groot belang om de situatie in verpleeghuizen in kaart te brengen. We vragen specialisten ouderengeneeskunde de COVID-19 registratie om die reden goed te blijven invullen.

Update Ysis

In Ysis zien we deze week 557 nieuwe patiënten die positief zijn getest op COVID-19 in verpleeghuizen. Dit aantal is lager dan vorige week, toen werden er 734 nieuwe patiënten gemeld met COVID-19. De week daarvoor werden 718 nieuwe besmettingen gemeld. Er zijn deze week 17 patiënten in Ysis geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 patiënten. In Ysis zijn op 29 maart (13:00 uur) in totaal 21.065 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.862 verdenkingen op COVID-19. Het aantal verdenkingen is lager dan vorige week, toen werden 2.905 verdenkingen gemeld. Dit verschil komt doordat deze verdenkingen zijn gewijzigd in een positieve of negatieve testuitslag. In totaal is bij 18.203 patiënten COVID-19 middels een test vastgesteld. Bij 17.562 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal sinds de start van de registratie in maart 2020 2.815 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 2.373 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 442 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 8.195 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

In Ons van Nedap zijn 199 nieuwe patiënten positief getest op COVID-19. Dit aantal is vergelijkbaar met vorige week, toen werden 193 nieuwe patiënten gemeld met COVID-19. De week daarvoor werden 168 nieuwe besmettingen gemeld. Ten opzichte van vorige week zijn 4 patiënten geregistreerd als overleden.

De gegevens uit Ons zijn afkomstig van zorgorganisaties die in de afgelopen periode (opnieuw)  toestemming hebben gegeven voor het delen van de rechte tellingen van de COVID-19 registratie in het EPD. Ons meldt op 29 maart 2022 (12:00 uur) in totaal 6.530 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Dit zijn 2.821 verdenkingen op COVID-19 en 3.709 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld.

Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 490 patiënten zijn overleden; 1.308 patiënten zijn hersteld. De genoemde aantallen kunnen ook gedeeltelijk uit de extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

GeriMedica en Nedap werken in het kader van het publiek belang op vrijwillige basis en kosteloos mee aan de landelijke tellingen. De COVID-19 registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. Verenso bedankt alle partijen voor hun bijdrage aan de COVID-19 registratie.

Meer informatie: Sandra van Beek

 

Naar nieuwsoverzicht