7 juni 2022

Wil je bijdragen aan de knelpuntenenquête voor de richtlijn Urinelozing en stoelgang?

Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) start op korte termijn met de ontwikkeling van de richtlijn Urinelozing en stoelgang. Inbreng van ouderengeneeskundige expertise is gewenst (uiterlijk 21 juni).

Het doel van de richtlijn is om infecties gerelateerd aan de urinelozing en stoelgang te voorkomen door het toepassen van infectiepreventiemaatregelen. De beoogde gebruikers van deze richtlijn betreffen zowel medewerkers die beleid maken op het gebied van infectiepreventie als zorgprofessionals die de richtlijn toepassen.

Een belangrijke eerste stap is het inventariseren van actuele knelpunten in de praktijk. Met de uitkomsten van de inventarisatie zal de werkgroep uitgangsvragen prioriteren en opstellen. We vragen je namens SRI om in deze vragenlijst aan te geven welke knelpunten je ervaart rondom deze richtlijn. De vragenlijst kan uiterlijk 21 juni 2022 ingevuld worden. Het invullen zal 10 minuten in beslag nemen.

Bij voorbaat heel hartelijk dank voor je bijdrage.

Meer informatie: Wendy Hommes-Poucki via richtlijnen@verenso.nl

Naar nieuwsoverzicht