24 januari 2023

Publicatie kwaliteitsbeschrijving eerstelijnsverblijf Verenso

Publicatie kwaliteitsbeschrijving eerstelijnsverblijf Verenso

Verenso heeft in een gezamenlijk traject met specialisten ouderengeneeskunde en Patiëntenfederatie Nederland een kwaliteitsbeschrijving eerstelijnsverblijf (ELV) ontwikkeld. Deze kwaliteitsbeschrijving beschrijft aan de hand van de patiëntenreis hoe specialisten ouderengeneeskunde met name patiënten met complexe problematiek in het ELV behandelen. De kwaliteitsbeschrijving gaat uit van de gewenste situatie. Specialisten ouderengeneeskunde geven aan dat de huidige bekostiging momenteel nog onvoldoende hierop aansluit. De kwaliteitsbeschrijving ELV is met ingang van 24 januari  2023 formeel vastgesteld en gepubliceerd.

Achtergrond

Binnen het ELV ontvangen patiënten met diverse (complexe) problematiek herstelgerichte zorg en behandeling. De huidige praktijkvariatie maakt het lastig voor patiënten om zich een goed beeld te vormen van het ELV en wat zij daarin kunnen verwachten. Om deze redenen is deze kwaliteitsbeschrijving ontwikkeld. Afhankelijk van de complexiteit van de problematiek levert de huisarts of de specialist ouderengeneeskunde de geneeskundige zorg in het ELV. Specialisten ouderengeneeskunde geven aan dat de bekostiging voor deze laatste groep niet voldoende aansluit op wat in de praktijk nodig is. Met name op het gebied van observatie en diagnostiek. Ook in het kader van de verdere professionalisering van de specialist ouderengeneeskunde is een beschrijving van kwaliteit belangrijk, zeker met het oog op de huidige ontwikkelingen van passende zorg.

Ontwikkeling

Deze kwaliteitsbeschrijving is een eerste stap om zorg en behandeling in het ELV beter inzichtelijker te maken. Het document is een eerste versie die we in de komende tijd verder willen uitwerken. Het biedt een uitgangspunt om verder in gesprek te gaan met verschillende partijen. In 2023 wordt een patiëntenversie ontwikkeld voor patiënten en wordt de multidisciplinaire samenwerking inhoudelijk verder uitgewerkt. Naast deze kwaliteitsbeschrijving is ook een kwaliteitsbeschrijving ontwikkeld voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Zie hiervoor het nieuwsbericht van 13 december 2022.

Totstandkoming van de kwaliteitsbeschrijving

Vanuit een ledenraadpleging begin 2022 is een klankbordgroep samengesteld van vijftien specialisten ouderengeneeskunde. Tijdens de verschillende bijeenkomsten van de klankbordgroep hebben specialisten ouderengeneeskunde invulling gegeven aan hun verantwoordelijkheden tijdens verschillende onderdelen van het ELV: de start van het ELV, het toepassen van observatie en diagnostiek, de behandeling en voortgang, en de afronding van het ELV en de overdracht. Patiëntenfederatie Nederland heeft intensief bijgedragen aan de totstandkoming van deze kwaliteitsbeschrijving. Daarnaast hebben Verenso en Patiëntenfederatie Nederland twee focusgroepen met patiënten georganiseerd om hun ervaringen in de kortdurende revalidatie- en herstelzorg mee te nemen in deze uitwerking.

Verenso bedankt naast onderstaande leden van de klankbordgroep, alle andere specialisten ouderengeneeskunde en personen die een bijdrage hebben geleverd aan deze kwaliteitsbeschrijving.

 • Mw. V.A. (Vera) van Atteveld
 • Dhr. P.E. (Peter) Blase
 • Mw. T.N. (Nienke) Broekhoven-Velinga
 • Mw. M.J. (Jacqueline) Ellen-van Veelen
 • Mw. M. (Monika) Kiebert-Welteroth
 • Mw. F.S. (Fiona) Koops
 • Mw. E. (Eefje) Kruijssen
 • Mw. P. (Patricia) de Man-Visser
 • Mw. K.M. (Monique) Nio
 • Dhr. P.A. (Alexander) Pluim Mentz
 • Mw. R.H. (Robien) Schreuder
 • Mw. L.D. (Laura) Wigman
 • Mw. E.G. (Eva) Willems
 • Dhr. J.P. (Jan) van der Waaij
 • Mw. J.F. (Janneke) Wolting-Bos

 • Kwaliteitsbeschrijving eerstelijnsverblijf - pdf -
Naar nieuwsoverzicht