20 december 2018

Handreiking ‘Rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie’

Specialisten ouderengeneeskunde hebben een belangrijke rol in het beperken van antibioticaresistentie. Om deze rol te ondersteunen heeft Verenso vandaag de handreiking ‘Rol van de specialist ouderengeneeskunde op het gebied van infectiepreventie en antibioticaresistentie’ gepubliceerd.

De handreiking beschrijft de verantwoordelijkheden en taken van specialisten ouderengeneeskunde op de thema’s infectiepreventie-, uitbraak- en antibioticabeleid. Daarnaast beschrijft het de randvoorwaarden die nodig zijn voor goede uitvoering van deze verantwoordelijkheden en taken. De handreiking beoogt zo een bijdrage te leveren aan goede infectiepreventie en adequaat gebruik van antibiotica bij kwetsbare ouderen. Indirect wordt daarmee een bijdrage geleverd aan het beperken van antibioticaresistentie.

De handreiking is te vinden in de richtlijnendatabase van Verenso. Het project werd gefinancierd uit het programma ‘Aanpak van antibioticaresistentie in verpleeghuizen’.

Naar nieuwsoverzicht