21 augustus 2023

Artikel in Medisch Contact - 17 augustus 2023

Artikel in Medisch Contact - 17 augustus 2023

Toon medisch leiderschap in de regio

De ouderenzorg staat onder druk. Het aantal kwetsbare ouderen neemt de komende jaren verder toe. Schattingen laten zien dat de tekorten onder zorg­professionals ook groter worden. Aan diverse landelijke tafels wordt gesproken over de toekomst­bestendigheid van de zorg. Zo is in het Integraal Zorgakkoord (IZA) vastgesteld dat de zorgsector, de politiek en de maatschappij samen flink aan de slag moeten om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden en de kwaliteit te behouden. Hierbij ligt de focus op regionale invulling.

Lees meer

 

Naar nieuwsoverzicht