18 september 2023

Voorzitterscolumn MC - 14 september 2023

Voorzitterscolumn MC - 14 september 2023

Urgentie, regionaal samenwerken en besparing

Afgelopen week had ik de eerste bijeenkomst met mijn intervisiegroep na de zomer. Ik vind het altijd heel prettig om met collega’s samen te bespreken wat er zoal gebeurt in de praktijk; welke ontwikkelingen we zien en hoe we hier in het veranderende veld mee omgaan als professionals in verschillende zorginstellingen.

Vlak na de vorige intervisiebijeenkomst viel het kabinet, waardoor de vraag rijst hoe het verder gaat met de ingezette trajecten. Eén ding is zeker: het aantal ouderen met complexe zorgvragen blijft gewoon toenemen, net als de krapte op de arbeidsmarkt. De urgentie om het anders te gaan aanpakken is onverminderd groot, zo blijkt ook uit de ingebrachte casuïstiek in de intervisie. Onze zorg is steeds meer buiten de muren van het verpleeghuis nodig, in de eerste lijn. Regionaal samenwerken is het adagium.

Lees verder

 

Naar nieuwsoverzicht