2 februari 2023

Voorzitterscolumn MC - 2 februari 2023

Inspraak specialist ouderengeneeskunde

Het Capaciteitsorgaan heeft besloten dat het aantal opleidingsplaatsen voor het specialisme ouderen­geneeskunde moet worden opgehoogd van 260 naar 305. Samen met SOON heeft Verenso zich hier hard voor gemaakt. Niet alleen gezien de toenemende vergrijzing in de bevolking, maar ook vanwege de uitstroom van het aantal collega’s dat binnenkort met pensioen zal gaan. Het rapport ‘Specialist ouderengeneeskunde: gat in én op de markt?’ dat Verenso in juli 2019 publiceerde, liet zien dat 2766 specialisten ouderengenees­kunde nodig zijn in 2034.

Lees verder

 

Naar nieuwsoverzicht