31 mei 2022

Laatste update COVID-19 registratie verpleeghuizen

Laatste update COVID-19 registratie verpleeghuizen

Sinds 16 november 2021 publiceert Verenso opnieuw de landelijke tellingen van COVID-19 in verpleeghuizen. We publiceren de gegevens uit Ysis van Gerimedica en uit Ons van Nedap. Nu het aantal nieuwe besmettingen geruime tijd op een stabiel laag niveau zit, stopt Verenso per 1 juni 2022 met de publicatie van de landelijke tellingen uit de COVID-19-registratie. Mede namens Gerimedica en Nedap bedanken we specialisten ouderengeneeskunde en zorgorganisaties voor hun bijdrage.

Met het oog op een mogelijke toename van COVID-19 besmettingen in het najaar roept Verenso specialisten ouderengeneeskunde op om wel te blijven registreren. Op deze wijze kan een toename binnen verpleeghuizen snel worden opgemerkt. De gegevens uit Ysis zullen door Amsterdam UMC ook nog steeds worden gebruikt in het kader van surveillance (YSIS registratie & COVID-19 Archieven - UNO Amsterdam).

Update Ysis

In Ysis zijn -ten opzichte van twee weken geleden- 24 nieuwe patiënten positief getest op COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is daling ten opzichte twee weken geleden, toen werden 63 nieuwe besmettingen gemeld. Er zijn in de afgelopen twee weken 3 patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen in Ysis.

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 patiënten. In Ysis zijn op 31 mei (13:00 uur) in totaal 22.013 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.809 verdenkingen op COVID-19. Het aantal verdenkingen is lager dan twee weken geleden, toen werden 2.812 verdenkingen gemeld. Dit verschil komt doordat deze verdenkingen zijn gewijzigd in een positieve of negatieve testuitslag. In totaal is bij 19.204 patiënten COVID-19 middels een test vastgesteld. Bij 17.888 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal sinds de start van de registratie in maart 2020 2.847 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 2.405 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 442 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 9.272 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

In Ons van Nedap zijn ten opzichte van twee weken geleden 4 nieuwe patiënten positief getest op COVID-19. Dit aantal is lager dan twee weken geleden, toen werden 8 nieuwe patiënten gemeld met COVID-19. In de afgelopen twee weken zijn er geen patiënten geregistreerd als overleden.

De gegevens uit Ons zijn afkomstig van zorgorganisaties die in de afgelopen periode (opnieuw)  toestemming hebben gegeven voor het delen van de rechte tellingen van de COVID-19 registratie in het EPD. Ons meldt op 31 mei 2022 (12:00 uur) in totaal 6.818 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Dit zijn 2.857 verdenkingen op COVID-19 en 3.961 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld.

Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 494 patiënten zijn overleden; 1.485 patiënten zijn hersteld. De genoemde aantallen kunnen ook gedeeltelijk uit de extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

GeriMedica en Nedap werkten in het kader van het publiek belang op vrijwillige basis en kosteloos mee aan de landelijke tellingen. De COVID-19-registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. Verenso bedankt alle partijen voor hun bijdrage aan de COVID-19-registratie.

Meer informatie: Sandra van Beek

 

Naar nieuwsoverzicht