17 mei 2022

Opnieuw daling in aantal besmettingen in verpleeghuizen

Opnieuw daling in aantal besmettingen in verpleeghuizen

Update COVID-19-registratie 17 mei 2022

Sinds 16 november 2021 publiceert Verenso opnieuw de landelijke tellingen van COVID-19 in verpleeghuizen. We publiceren de gegevens uit Ysis van Gerimedica en uit Ons van Nedap. De gegevens zijn van groot belang om de situatie in verpleeghuizen in kaart te brengen. We vragen specialisten ouderengeneeskunde de COVID-19-registratie om die reden goed te blijven invullen.

Update Ysis

In Ysis zijn -ten opzichte van twee weken geleden- 63 nieuwe patiënten positief getest op COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is daling ten opzichte twee weken geleden, toen werden 290 nieuwe besmettingen gemeld. Er zijn in afgelopen twee weken 0 patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen in Ysis.

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 patiënten. In Ysis zijn op 17 mei (13:00 uur) in totaal 21.992 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.812 verdenkingen op COVID-19. Het aantal verdenkingen is lager dan twee weken geleden, toen werden 2.817 verdenkingen gemeld. Dit verschil komt doordat deze verdenkingen zijn gewijzigd in een positieve of negatieve testuitslag. In totaal is bij 19.180 patiënten COVID-19 middels een test vastgesteld. Bij 17.830 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal sinds de start van de registratie in maart 2020 2.844 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 2.402 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 442 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 9.237 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

In Ons van Nedap zijn ten opzichte van twee weken geleden 8 nieuwe patiënten positief getest op COVID-19. Dit aantal is lager dan twee weken geleden, toen werden 59 nieuwe patiënten gemeld met COVID-19. In de afgelopen twee weken is 1 patiënt geregistreerd als overleden.

De gegevens uit Ons zijn afkomstig van zorgorganisaties die in de afgelopen periode (opnieuw)  toestemming hebben gegeven voor het delen van de rechte tellingen van de COVID-19-registratie in het EPD. Ons meldt op 17 mei 2022 (12:00 uur) in totaal 6.808 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Dit zijn 2.851 verdenkingen op COVID-19 en 3.957 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld.

Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 494 patiënten zijn overleden; 1479 patiënten zijn hersteld. De genoemde aantallen kunnen ook gedeeltelijk uit de extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

GeriMedica en Nedap werken in het kader van het publiek belang op vrijwillige basis en kosteloos mee aan de landelijke tellingen. De COVID-19-registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. Verenso bedankt alle partijen voor hun bijdrage aan de COVID-19-registratie.

Meer informatie: Sandra van Beek

 

Naar nieuwsoverzicht