13 december 2018

Regelgeving eerstelijnsverblijf 2019 vastgesteld door NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft in de regelgeving eerstelijnsverblijf een nieuwe prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing toegevoegd, waarover per 1 januari 2019 afspraken kunnen worden gemaakt.

Binnen de prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing kunnen afspraken gemaakt worden over een nieuwe prestatie in plaats van de reguliere bekostiging, te weten de prestaties laag complex, hoog complex of palliatief terminale zorg. De prestatie biedt de ruimte aan zorgverzekeraars en zorgaanbieders om onderling afspraken te maken over het belonen van uitkomsten van zorg of zorgvernieuwing op lokaal niveau.

Invulling en tarief binnen resultaatbeloning en zorgvernieuwing

Partijen hebben een grote mate van vrijheid om hun experiment vorm te geven zoals zij willen. Om gebruik te maken van de ruimte die het experiment biedt, moeten zorgaanbieder en zorgverzekeraar hierover eerst een schriftelijke overeenkomst sluiten.

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders spreken binnen de prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing af hoe de prestatie precies wordt vormgegeven en welk tarief hierbij wordt gehanteerd. De te declareren eenheid is vrij. Dat wil zeggen dat partijen zelf kunnen bepalen of de eenheid van de prestatie per dag, per week, per maand, per traject of nog anders is. Het is voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk om meerjarenafspraken te maken.

Het gaat om de volgende regelgeving:

De toelichting op de wijzigingen in de regelgeving voor 2019 kunt u lezen in de circulaire:

 

Naar nieuwsoverzicht