7 februari 2018

Specialist ouderengeneeskunde voorkomt opname in ziekenhuis of verpleeghuis

Volgens een onderzoek van brancheorganisatie Actiz worden elk jaar ruim 300.000 kwetsbare ouderen via de spoedeisende hulp opgenomen in het ziekenhuis terwijl dit wellicht niet nodig was geweest. De specialist ouderengeneeskunde kan, samen met de huisarts en wijkverpleegkundige, een cruciale rol spelen in het voorkómen of uitstellen van opname in een ziekenhuis of verpleeghuis.

Zo lang mogelijk thuis

Al jarenlang willen ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De wens om thuis te blijven wonen, gecombineerd met het afschaffen van de verzorgingshuizen, vraagt om passende zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek. De specialist ouderengeneeskunde, bekend als arts in verpleeghuizen, is daarom ook buiten het verpleeghuis beschikbaar voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Huisartsen kunnen een specialist ouderengeneeskunde consulteren of de behandeling (tijdelijk) overdragen aan een specialist ouderengeneeskunde. Uit onderzoek blijkt dat daar waar de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn werd ingezet, de ouderen gemiddeld acht maanden langer thuis bleven wonen en doorverwijzing naar het ziekenhuis kon worden voorkomen.

Passende financiering

Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van beroepsvereniging Verenso, pleit voor passende financiering voor deze zorg bij ouderen thuis. “De zorg en behandeling die specialisten ouderengeneeskunde bij patiënten thuis leveren, worden slechts gedeeltelijk en tijdelijk gefinancierd via een ‘tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling Wlz’. Gezien de omvang en de problematiek is een definitieve passende financiering op zijn plaats. Wij zijn hierover in gesprek met de overheid.”

Breder kijken

De specialist ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar de medische kant, maar ook naar de mate waarin iemand nog mee kan doen in de maatschappij en naar de aanwezigheid van een vangnet rondom de kwetsbare oudere, zoals mantelzorgers. De specialist ouderengeneeskunde kan in een vroeg stadium met kwetsbare ouderen in gesprek gaan én blijven over hun (toekomstige) wensen rondom zorg en behandeling van hun aandoening(en). Hierdoor kan opname in een ziekenhuis of verpleeghuis worden voorkomen of uitgesteld.

Specialist ouderengeneeskunde en geriater

Specialisten ouderengeneeskunde is overal inzetbaar, zowel binnen als buiten het verpleeghuis. Zij zijn inzetbaar als (tijdelijk) behandelaar maar kunnen ook geconsulteerd worden door bijvoorbeeld huisartsen. In het ziekenhuis speelt de klinisch geriater een belangrijke rol waar het gaat om kwetsbare ouderen die om medische redenen worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar waar het gaat om vermijdbare opname, kan de specialist ouderengeneeskunde een belangrijke rol spelen, zowel bij het voorkomen van deze klachten als bij het vinden van passende zorg op de juiste plaats. 

Persbericht Specialist ouderengeneeskunde voorkomt opname in ziekenhuis of verpleeghuis - pdf -

Naar nieuwsoverzicht