13 juli 2021

Toenemende prevalentie in verpleeghuizen i.r.t. richtlijnen LCI

Toenemende prevalentie in verpleeghuizen i.r.t. richtlijnen LCI


De prevalentie is de afgelopen week enorm toegenomen. Ofschoon er sprake is van regionale verschillen, zien we in het hele land dat het aantal COVID-19-positief geteste mensen toeneemt. Wat betekent dit voor de langdurige zorg en voor de specialist ouderengeneeskunde? Hoe kun je bijvoorbeeld kijken naar de recent uitgekomen LCI richtlijnen?

Richtlijn en handreiking LCI

Afgelopen donderdag publiceerde het L​CI de richtlijnen 'Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis' en de handreiking 'Contactonderzoek COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg'. Door het hoge vaccinatietempo in combinatie met de groep personen die COVID-19 heeft doorgemaakt, werd door het OMT geadviseerd om de adviezen voor bron- en contactonderzoek en testbeleid aan te passen voor immune en niet-immune contacten. Dit was net voor de grote toename in het aantal ​positief geteste personen.

De termen 'immuun​ versus niet-immuun' leveren momenteel vragen op. Met de toenemende prevalentie zien we ​toch op een aantal plekken uitbraken, waarbij ook bewoners die twee keer gevaccineerd zijn, ziek worden. In hoeverre er sprake ​is van immuniteit bij kwetsbare ouderen na twee vaccinaties ​zorgt voor onzekerheid. Wij hebben vernomen dat ​daar onderzoek naar ​loopt als ook naar een derde vaccin voor kwetsbaren,​ maar daar is nog geen duidelijkheid over. Tot die tijd is het advies om voorzichtig te handelen. Houd nog even vast aan het bestaande behandeladvies. Komende week wordt er bekeken hoe de nieuwe richtlijn kan worden vertaald in het behandeladvies, waarbij een woord als 'immuun' goed tegen het licht zal worden gehouden.

Toenemende prevalentie, wat kun je zelf doen?

De bestaande kwaliteitsproducten bieden ruimte om zelf als specialist ouderengeneeskunde je adviesrol richting bestuurder te pakken, bijvoorbeeld op de volgende terreinen:

  • Bij een toenemende prevalentie kun je je bestuur adviseren weer over te gaan op preventief gebruik van PBM.
  • Bij een uitbraak gebruik je een uitbraakprotocol, waarbij medewerkers in cohorten werken, niet door het hele pand verspreid.
  • In de handreiking bezoek en sociaal contact kun je op- en afschalen afhankelijk van de prevalentie.

Heb je vragen of opmerkingen? Deel ze met ons via info@verenso.nl.

 

Naar nieuwsoverzicht