14 april 2020

Update Leidraad Triage behandeling thuis, verpleeghuis of ziekenhuis bij oudere met COVID-19

Vandaag is een update van bovengenoemde Leidraad gepubliceerd. De Leidraad biedt handvatten en aandachtspunten voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde om de juiste zorg te kunnen bieden aan de oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19.

Naast FMS, Verenso en NHG hebben nu ook V&VN en de ouderenbond KBO-PCOB (mede namens de Patiëntenfederatie en Alzheimer Nederland) aan deze herziening bijgedragen. Opnieuw heeft specialist ouderengeneeskunde dr. Rogier van Deijck namens Verenso actief meegewerkt aan deze update. Deze Leidraad is ook van toepassing op het verpleeghuis.

De Leidraad is aangevuld met recente medisch inhoudelijke inzichten over de behandeling van COVID-19, een overzicht van aspecten van zorg ter vergelijking van verschillende zorgsettingen en met aanbevelingen rond zuurstofbehandeling in de thuissituatie, communicatie met naasten bij overplaatsing van een oudere patiënt naar een behandellocatie en het faciliteren van het testbeleid zoals geadviseerd door het RIVM.

Meer informatie: Corinne de Ruiter

Naar nieuwsoverzicht