Lid raad van toezicht

Verenso is de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Onder leiding van het bestuur houden de medewerkers van Verenso zich zowel bezig met beroepsinhoudelijke belangenbehartiging van de leden als het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Daarnaast heeft de vereniging een raad van toezicht. De taak van de raad van toezicht is tweeledig: toezicht houden op het beleid van het bestuur en daarmee op het algemene beleid van de vereniging en het bestuur adviseren. Leden van de raad van toezicht ervaren hun lidmaatschap veelal als inspirerend en als een verrijking van hun persoonlijk functioneren.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van een lid van de raad van toezicht, zoekt de raad van toezicht met ingang van 1 juli 2018 lid raad van toezicht (m/v).

Klik hier voor de volledige vacaturetekst.