Lid raad van toezicht, zijnde een aios 

Verenso is de beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde. Onder leiding van het bestuur houden de medewerkers van Verenso zich zowel bezig met beroepsinhoudelijke belangenbehartiging van de leden als het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Daarnaast heeft de vereniging een raad van toezicht. De taak van de raad van toezicht is tweeledig: toezicht houden op het beleid van het bestuur en daarmee op het algemene beleid van de vereniging en het bestuur adviseren. Leden van de raad van toezicht ervaren hun lidmaatschap veelal als inspirerend en als een verrijking van hun persoonlijk functioneren.

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van het aios-lid van de raad van toezicht, zoekt de raad van toezicht met ingang van 1 juli 2018 lid raad van toezicht, zijnde een aios.

De leden van de raad van toezicht hebben verschillende achtergronden om zo de aandachtsgebieden en beleidsterreinen van de vereniging te vertegenwoordigen. Daarom zijn ook de aios vertegenwoordigd. Het aios-lid zit namens de aios in de raad van toezicht en moet zich kunnen vinden in de standpunten van de aios-vereniging VASON en onderhoudt ook met hen contact daar waar nodig.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst.