19 november 2018

Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem in de ouderenzorg. Samen willen we ons daar sterk tegen maken.

Op 19 november vindt daarom van 12.00 -17.00 uur in het NBC te Nieuwegein het congres ‘Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’ plaats. Tijdens dit congres verzorgt Verenso een aantal workshops over de nieuwe handreiking voor de specialist ouderengeneeskunde en de richtlijnen lage luchtweginfecties en urineweginfecties.

Nieuwsgierig? U kunt zich aanmelden via de website.

Naar agendaoverzicht