13 december 2018

Bijeenkomst kaderartsen palliatieve zorg en psychogeriatrie

Graag nodigen wij kaderartsen palliatieve zorg, kaderartsen psychogeriatrie en andere geïnteresseerde leden uit voor een bijeenkomst op donderdag 13 december 2018, van 18.00 tot 20.00 uur te Utrecht, gebouw ’t Hart, Orteliuslaan 750, zaal 08.

Tijdens deze bijeenkomst leggen wij u het concepthoofdstuk 'Palliatieve sedatie bij probleemgedrag als refractair symptoom' voor. Verenso wil met u in gesprek over de inhoud van dit hoofdstuk, met name over de daarin opgenomen zorgvuldigheidseisen.
 
Aanmelden kan voor 1 december bij Inge van der Stelt via ivdstelt@verenso.nl.

Naar agendaoverzicht