27 september 2018

Inspiratiedag 'Hygiënisch werken'

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem. Iedereen in verpleeghuizen heeft een belangrijke taak om dit te voorkomen. Dit kan door bewuster om te gaan met antibiotica, het nemen van juiste infectiepreventiemaatregelen en hygiënisch werken.

Op 27 september vindt de eerste van een reeks inspiratiedagen ‘Hygiënisch werken’ van het programma ‘Aanpak Antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ in samenwerking met het regionale Zorgnetwerk Euregio-Zwolle, plaats. Deze bijeenkomst is speciaal voor infectiepreventiecommissies of teams op organisatieniveau in de regio Zwolle.

Verenso geeft op deze dag speciaal voor specialisten ouderengeneeskunde een workshop over hun rol bij infectiepreventie en antibioticaresistentie. Wat houdt dit in? Hoe lukt het nu om deze rol op te pakken? En wat zou kunnen helpen om verder te komen? Kortom: interactief aan de slag om te zorgen dat specialisten ouderengeneeskunde zich optimaal kunnen inzetten om antibioticaresistentie te beperken en anderen te inspireren.

Klik hier om u voor deze dag in te schrijven en ga gezamenlijk de strijd aan tegen antibioticaresistentie.

Naar agendaoverzicht