25 september 2019

Klankbordgroepbijeenkomst Handreiking Wzd-arts

De projectgroep zal de komende maanden heel hard gaan werken aan het tot stand brengen van een handreiking voor de specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) in de Wzd (intramuraal). Er wordt in dit project samengewerkt met de NVAVG, die ook onderdeel is van de projectgroep.

Lees meer (alleen voor leden)

 

Naar agendaoverzicht