4 april 2019

Meedenkers gezocht voor toekomstige indicatoren!

Specialisten ouderengeneeskunde hebben de verantwoordelijkheid om in hun dagelijkse praktijk, samen met collega’s, continu aan de verbetering van de zorg te werken. Eén van de hulpmiddelen hierbij is om regelmatig metingen te doen. De uitslag van deze metingen brengt het gesprek op gang: “Wat vertelt deze uitkomst? Herkennen we deze uitslag? Zien we een trend? Vinden we het goed genoeg of gaan we actie ondernemen?”

Verenso heeft in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (d.d. 13 januari 2017) de opdracht gekregen om samen met V&VN indicatoren te ontwikkelen voor de basisveiligheid. Voor de thema’s ‘onbegrepen gedrag/ probleemgedrag’ en ‘rationeel antibiotica- en antipsychoticagebruik’ wordt eerst een werkplan ontwikkeld.

Om input te krijgen voor het werkplan wordt op 4 april van 15.30 - 18.00 uur een bijeenkomst georganiseerd voor Verenso leden. Centraal hierin staat de vraag welke informatie op genoemde thema’s relevant is voor lokaal leren en verbeteren.

Wilt u ook meedenken over deze belangrijke thema’s voor de ouderengeneeskundige praktijk? Meld u dan voor 27 maart aan bij Inge van der Stelt (ivdstelt@verenso.nl). De bijeenkomst vindt plaats op de Orteliuslaan 750 in Utrecht en er is reiskostenvergoeding en vacatiegeld beschikbaar.

 

Naar agendaoverzicht