11 oktober 2022, 15:00 - 21:30

Regiosymposium Randstad-Zuid - thema Wet zorg en dwang

Vooraankondiging!! Reserveer in je agenda: middag-avondsymposium dinsdag 11 oktober 2022

Sinds 2020 is de Wet Zorg en Dwang in werking getreden. Hoe staan wij er nu, 3 jaar later voor? Welke mooie initiatieven zijn ontstaan en welke knelpunten moeten nog worden opgelost?

Verenso Regio Randstad Zuid nodigt u uit voor een interactief symposium over de Wzd in de afgelopen 3 jaar.

  • Locatie: Driestar Gouda, Bleulandweg 492, 2803HS, Gouda

  • Accreditatie is aangevraagd bij ABC1 (specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, AVG) en VSR, andere belangstellenden zijn welkom. (Verspreid deze uitnodiging dus gerust zowel binnen als buiten uw organisatie)

  • Aanmelden: vóór 30 september bij secretariaat Verenso Randstad Zuid:  fennavandommelen@gmail.com

  • Toegang: Verenso-lid €10 voor de maaltijd, niet-leden €100, Verpleegkundig specialisten €50

  • Betaling: NL09ABNA0488057159, tnv Verenso, ovv Symposium regio Randstad Zuid 11 oktober 2022

Klik hier voor het programma.

Naar agendaoverzicht