16 december 2021, 19:30 - 19:30

Samenwerken in de geriatrische keten en de tweede lijn

Verenso Regio Randstad-Zuid nodigt je uit voor een interactief symposium waarin de vaak woelige weg van de kwetsbare oudere in de keten wordt geanalyseerd en bediscussieerd.
Sprekers uit de keten en de tweede lijn zullen ingaan op de uitdagingen en dilemma’s waar je als behandelaar in de ouderenzorg mee te maken krijgt. Klik hier voor het programma.

Locatie: Live Stream vanuit WZH Transvaal, Natalstraat 20, 2572 AZ Den Haag   

Naar agendaoverzicht