16 januari 2019

Startbijeenkomst implementatie richtlijnen Urineweginfecties en Lage luchtweginfecties

In januari 2019 start Verenso met het project ‘Ondersteuning implementatie richtlijnen Urineweginfecties en Lage luchtweginfecties’. Tijdens dit project worden (vak)groepen van specialisten ouderengeneeskunde op verschillende wijze ondersteund bij de implementatie van een van de nieuw gepubliceerde richtlijnen.

Lees meer 

Naar agendaoverzicht