23 mei 2019

Verenso algemene ledenvergadering en programma Wzd

Op donderdag 23 mei vindt van 13.30 - 17.30 uur in het NBC Nieuwegein voor leden van Verenso de algemene ledenvergadering plaats met daarvoor een interessant programma rondom de Wzd. Uiteraard sluiten we dit middag af met een uitgebreide borrel waarin u kunt bijpraten met uw collega’s.

Programma Wet zorg en dwang

Zoals u weet treedt op 1 januari 2020 de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. De Wzd gaat niet alleen gelden in instellingen, maar bijvoorbeeld ook in de thuissituatie, logeeropvang en in kleinschalige woonvormen. Uiteraard heeft de Wzd de aandacht van Verenso. We vinden het als beroepsvereniging belangrijk om met onze leden in gesprek te gaan over de gevolgen van deze wet voor de dagelijkse praktijk van de specialist ouderengeneeskunde.

Robert Helle, specialist ouderengeneeskunde én jurist zal u meenemen in de juridische achtergrond van de nieuwe wetgeving. Verder zullen Jacobien Erbrink (specialist ouderengeneeskunde en kaderarts psychogeriatrie), Audrey van Schaik (ouderenpsychiater) en Garmt Postma (huisarts en bestuurslid LHV) onder leiding van moderator Piet-Hein Peeters met u het gesprek aangaan op basis van concrete casuïstiek. Wij denken dat wij een mooi én leerzaam programma voor u hebben samengesteld en nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelden en kosten

Leden van Verenso kunnen zich via onderstaande button aanmelden voor de algemene ledenvergadering inclusief het programma over de Wzd. De kosten bedragen € 79,50.

Het programma over de Wzd is geaccrediteerd voor twee punten.

In verband met het bestellen van de catering etc. ontvangen wij uw aanmelding graag voor 14 mei.

Mocht u zich na deze datum onverhoopt afmelden dan vindt er geen restitutie plaats.

 Aanmelden 

Naar agendaoverzicht