5 november 2020

Webinar: Veilig werken met de Wet zorg en dwang

Donderdag 5 november 2020, 20.00-21.00 uur

De Wet zorg en dwang is inmiddels al een tijdje van kracht en brengt een aantal veranderingen met zich mee. Op 5 november zal er van 20.00-21.00 uur een live webinar worden uitgezonden rondom dit thema, primair voor AVG’s, maar alle geïnteresseerden zijn welkom om deel te nemen. 

De webinar start met een korte update van de komende aanpassingen van de Wet zorg en dwang vanuit de spoedreparatiewetgeving en een introductie over de taken en verantwoordelijkheden van de AVG. Vervolgens wordt het stappenplan van de Wet zorg en dwang geïllustreerd aan de hand van casuïstiek uit de praktijk van de arts voor verstandelijk gehandicapten. Aan bod komen dilemma’s en er worden vanuit de praktijk oplossingen geboden om hiermee om te gaan. De focus ligt op de intramurale setting. Casuïstiek wordt belicht vanuit de optiek van de Wzd-functionaris, de AVG in zijn rol als behandelend arts en vanuit juridisch oogpunt.

Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen aan de experts.

Leerdoelen

Na het kijken:

  • kunt u het stappenplan toepassen;
  • weet u wat onder vrijwillige en onvrijwillige zorg valt;
  • weet u welke taken en verantwoordelijkheden rondom de Wzd tot die van de AVG behoren.
Sprekers
  • M.P. Vermaak, AVG en Wzd-functionaris, Novicare
  • Dr. C.F.  de Winter, AVG en Wzd-functionaris, Trajectum
  • Mr. dr. B.J.M. Frederiks, gezondheidsjurist en universitair docent gezondheidsrecht, Amsterdam UMC Brenda Frederiks, jurist

Er is voor 1 punt accreditatie aangevraagd bij ABC1. De webinar is gratis te bekijken.

Enkele weken na de live uitzending van 5 november zal de uitzending on-demand beschikbaar komen. U kunt dan geen vragen meer insturen, maar nog wel accreditatiepunten ontvangen.

Bekijk hier de flyer.

Klik hier om u aan te melden. 

Meer informatie: Jolijn van Uden


Meer informatie: Jolijn van Uden

Naar agendaoverzicht