3 september 2021, 09:00 - 16:30

Werkconferentie 'Geriatrische Revalidatie voor Cliënten met Gedragsproblemen’

Op vrijdag 3 september 2021 vindt de door COVID-19 uitgestelde Werkconferentie 'Geriatrische Revalidatie voor Cliënten met Gedragsproblemen’ plaats in Congrescentrum 1931 in Den Bosch.

Tijdens deze werkconferentie wordt met diverse stakeholders en professionals uit de praktijk, gezocht naar de best passende oplossingen voor deze doelgroep revalidanten en hun mantelzorgers. Op deze manier willen ze komen tot een inventarisatie van ervaringen, standpunten en oplossingen. Specialist ouderengeneeskundeJessica Sleeswijk neemt namens Verenso deel aan de paneldiscussie .

Meer informatie: Yvonne Lensink

 

Naar agendaoverzicht