20 februari 2020

Voornemen VWS aanpassing eisen medische verklaringen RM/IBS

VWS is voornemens de volgende eis voor de medische verklaringen RM/IBS te laten vervallen: ‘een verklaring voor mensen die al in een instelling verblijven mag alleen worden afgegeven door een arts die niet verbonden is aan die instelling’. Dit voornemen is gepubliceerd op de website Dwang in de zorg.

VWS laat weten de regelgeving zo snel mogelijk aan te passen. Tot die tijd kun je als arts de keuze maken de verklaring op te stellen ook al ben je in dienst van de zorgaanbieder. Dit kan overwogen worden als het de zorgaanbieder niet lukt om de verklaring te laten opstellen door een arts die onafhankelijk is van de zorgaanbieder en wanneer een beoordeling door de rechter nodig is voor goede zorgverlening/het voortzetten van gedwongen verblijf (conflict van plichten).

Naar nieuwsoverzicht